Bảng quy cách ống xếp, ống xoắn định hình

Ống xếp điều hòa Interlock cấu trúc đặc biệt là dạng ống tự động định hình nhờ điều chỉnh bằng tay vô cùng gọn nhẹ. Ống xoắn định hình điều chỉnh hướng gió điểm cố định, định hình tại 1 vị trí cố định mà không bị quay lại vị trí ban đầu tạo nên … Đọc tiếp Bảng quy cách ống xếp, ống xoắn định hình