lua-chon-ong-nhua-mem-dan-nuoc

Ống nhựa mềm dẫn nước

Ống nhựa mềm dẫn nước chịu áp lực, bơm nước áp lực, màu trắng, sợi xanh đỏ

Leave a Comment