Ống Silicone Chịu Nhiệt Độ cao

Vật liệu silicone được dùng sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau như tấm silicone dùng trong dây truyền sản Xuất, chế tạo sản phẩm gioăng trong chi tiết kỹ thuật máy móc hay hơn nữa chúng được sử dụng sản xuất Ống silicone chịu nhiệt. Vậy để tìm hiểu xem vật liệu này có tính chất đặc thù thế nào so với vật liệu thông dụng khác.

ống silicone chịu nhiệt

Những tính năng vượt trội của vật liệu Silicone

  • Cao su silicone có tính kháng nhiệt độ cao.
  • Cao su silicone trơ và khang tốt vơi các yếu tố môi Trường oxy, ozon,  ánh sáng mặt trời.
  • Cao su silicone có tính chất cơ lý tốt và ổn định trong thời gian.
  • Chúng kháng được nhiên liệu,  dầu mỡ và dung môi.
  • ống silicone có bọc sợi thủy tinh chịu nhiệt

Xét về tính chất hóa lý của silicon

Nếu sử dụng nhiệt độ cao thì chúng duy trì được độ bền kéo của cao su silicone tốt hơn rất nhiều cao su thiên nhiên!

Về tính chất cơ lý

  • Nó là vật liệu đàn hồi cao tính kháng nhiệt và uốn dẻo ở nhiệt độ thấp tốt nhất. Dãy hoạt động nhiệt độ hiệu quả của chúng  từ -51 đến 232 đô.
  • Cao su silicone Cách điện tốt
  • Có tính kháng mài mòn, độ bền kéo và độ bền xé kém nhưng chúng duy trì tính cơ học này ở nhiệt độ cao tốt hơn rất nhiều so với cao su khác.
  • Tính kháng cháy tốt.

Vậy Ống silicone chịu nhiệt được cấu tạo ra Sao mà chúng lại được sử dụng ở những vị trí dẫn nhiệt và sử dụng vào nhu cầu chính nào bạn có thể xem tại đây

Hiển thị tất cả 7 kết quả