Đầu nối

Một số hình ảnh Đầu nối chuyên sử dụng cho Ống ruột gà lõi thép có bọc nhựa

 

Đầu nối Ống ruột gà lõi thép
Đầu nối Ống ruột gà lõi thép
Đầu nối Ống ruột gà với ống thép nối ren
Đầu nối Ống ruột gà với ống thép nối ren

Và một số các loại đầu nối khác

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.