Đầu nối

Đầu nối ống ruột gà lõi thép được công ty AZK cung cấp với số lượng lớn và bán cùng với ống ruột gà lõi thép luồn dây điện giá tốt hiện nay

Các loại phụ kiện ống ruột gà lõi thép phổ biến nhất là đầu nối với tủ điện hay gọi răng ngoài

Một số hình ảnh phụ kiện chuyên sử dụng cho Ống ruột gà lõi thép có bọc nhựa

Đầu nối Ống ruột gà lõi thép
nối Ống ruột gà lõi thép với tủ điện

Hay còn gọi răng trong

Đầu nối Ống ruột gà với ống thép nối ren
Phụ kiện Ống ruột gà với ống thép nối ren

Và một số các loại phụ kiện ống ruột gà khác

Khớp nối, racco chuyên dụng nối ống mềm với ống cứng giá rẻ
Khớp nối, racco chuyên dụng ống mềm với ống cứng giá rẻ

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.