Flip book element

Ống gió vải chịu nhiệt phi 200

 • Đường kính : ID200mm
 • Độ dày:0.26mm,0.3mm
 • Chịu nhiệt 0-80 độ c
 • Chịu áp 3000pa
 • Màu: Ghi Xám đen
 • Cuộn 10m
 • Hãng: Trung quốc,Hàn quốc
 • Nhà cung cấp: Kho Ống Nhựa- Cao su 
Đọc tiếp

Ống gió vải chịu nhiệt phi 175

 • Đường kính : ID175mm
 • Độ dày:0.26mm,0.3mm
 • Chịu nhiệt 0-80 độ c
 • Chịu áp 3000pa
 • Màu: Ghi Xám đen
 • Cuộn 10m
 • Hãng: Trung quốc,Hàn quốc
 • Nhà cung cấp: Kho Ống Nhựa- Cao su 
Đọc tiếp

Ống gió vải chịu nhiệt phi 160

 • Đường kính ; ID160mm
 • Độ dày vải : 0.26mm,-0.3mm
 • Khả năng chịu nhiệt: 0-100 độ c,
 • Cuộn 10m
 • Màu : Xám, Ghi
 • Xuất xứ: Simili
 • Thương hiệu:  China
Đọc tiếp

Ống gió vải chịu nhiệt phi 150

 • Đường kính : ID150mm
 • Độ dày:0.26mm,0.3mm
 • Chịu nhiệt 0-80 độ c
 • Chịu áp 3000pa
 • Màu: Ghi Xám đen
 • Cuộn 10m
 • Hãng: Trung quốc,Hàn quốc
 • Nhà cung cấp: Kho Ống Nhựa- Cao su 
Đọc tiếp

Ống gió vải chịu nhiệt phi 125

 • Đường kính ; ID125mm
 • Độ dày vải : 0.26mm,-0.3mm
 • Khả năng chịu nhiệt: 0-100 độ c, hoặc 120 độ C
 • Cuộn 10m
 • Màu : Xám, Ghi
 • Xuất xứ: Tarpaulin, Fiber, Simili
 • Thương hiệu: VN, China
Đọc tiếp

Ống gió vải chịu nhiệt phi 115

 • Đường kính ; ID115mm
 • Độ dày vải : 0.26mm,-0.3mm
 • Khả năng chịu nhiệt: 0-100 độ c,
 • Cuộn 10m
 • Màu : Xám, Ghi
 • Xuất xứ: Simili
 • Thương hiệu:  China
Đọc tiếp

Ống gió vải chịu nhiệt phi 100

 • Đường kính : ID100mm-102mm
 • Độ dày:0.26mm,0.3mm
 • Chịu nhiệt 0-80 độ c
 • Chịu áp 3000pa
 • Màu: Ghi Xám đen
 • Cuộn 10m
 • Hãng: Trung quốc,Hàn quốc
 • Nhà cung cấp: Kho Ống Nhựa- Cao su 
Đọc tiếp

Ống gió vải chịu nhiệt phi 90

 • Đường kính : ID90mm
 • Độ dày:0.26mm
 • Chịu nhiệt 0-80 độ c
 • Chịu áp 3000pa
 • Màu: Ghi Xám đen
 • Cuộn 10m
 • Hãng: Trung quốc
 • Nhà cung cấp: Kho Ống Nhựa- Cao su 
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.