Ống cao su bố vải phi 200

Ống cao su cao áp Ø 200 10m/ cuộn

Đường kính ID200 x OD 218

Chịu áp: 20 Bar

Gồm 5 sợi bố vải

Màu đen, Chữ vàng