Ống cao su bố vải phi 76

Đường kính; ID75 x OD 89

Việt Nam

Giá liên hệ