Ống Cứu Hỏa Ø 40

Tên : Ống cứu hỏa bạt dù trắng Ø 30 20m/ cuộn

Chịu áp lực: 10 Bảr, 13 bảr, 17 bar.

Chịu nhiệt: 0-60 độ

Màu săc: Trắng

Xuất xử:  Trung quốc, Đức