Ống hút bụi gân nhựa phi 100

Đường kính trong: ID100

Đường kinh ngoài: ID108

Quy cách: 30m/ cuộn

Nhiệt độ làm việc: –20-80 độ C

Màu sắc: Ghi- Trắng