Ống nhôm nhún D150

Đường kính trong: ID150

Độ dày: 0.1mm
Cây 3m

Màu trắng sáng, bóng

Chịu nhiệt độ cao 400 độ