Ống nhựa mềm lõi thép phi 34

Đường kính trong: ID34mm

Đường kính ngoài: OD40/OD44

Chịu nhiệt độ: 0-80 độ C

Chịu áp lực max: 12 Bar

Áp Xuất: 0.4 MPA

Áp Lực nổ: 1.2 MPA