Dây hơi khí nén phi 6.5

Chuyên phân phối Các sản phẩm dây hơi, ống hơi là các sản phẩm chuyên dụng khi sử dụng các thiết bị dùng hơi.