Ống Hơi Toyork Phi 9.5

Nhập Khảu ; Hàn Quốc

9.5×16

Ứng dụng; Chuyên dùng trong ngành khí, hơi