Ống cao su bố vải phi 250

Ống cao su cao áp Ø 250 10m/ cuộn

Đường kính ID250 x OD 268

Chịu áp: 20 Bar

Gồm 7 sợi bố vải

Màu đen, Chữ vàng