Ống Hơi Toyork Phi 8

Thương hiệu: Hàn Quốc

Cuộn 100m

ứng dụng: Chuyên dụng cho thiết bị dẫn hơi, bơm hơi