Ống hút bụi gân nhựa phi 34

Quy cách; 30m/ cuộn

ID 34

OD 38

Chịu nhiệt độ: 20-80 độ