Ống hút bụi gân nhựa phi 90

Thông tin ống hút bụi gân nhựa phi 90
Quy cách:  30m / cuộn
ID; 90mm

OD: 95mm

Nhiệt độ làm viêc: 20-80 độ