Ống ruột gà lõi thép D13

Đường kính: Min&Max: 12.3 -12.8mm

Đường kính ngoài Min&max: 16.7-17.2mm

Cuộn dài: 100m

Màu sắc: màu Đen

Chịu nhiệt độ cao; 200 độ c