Ống ruột gà lõi thép D50

Đường kính: Min&Max: 51.3mm

Đường kính ngoài max:58.7 mm

Cuộn dài: 30m

Màu sắc: màu Đen

Chịu nhiệt độ cao; 200 độ c