Ống cao su bố vải phi 150

Ống cao su cao áp Ø 150 10m/ cuộn

Đường kính ID150 x OD 164

Chịu áp: 20 Bar

Gồm 5 sợi bố vải

Màu đen, Chữ vàng