Ống cao su bố vải phi 90

Ống cao su cao áp Ø 90 10m/ cuộn

Áp lực: 20 AT 

Chịu nhiệt 80 độ c, 

Hàng Việt Nam Chất lượng cao