Ống cao su bố vải phi 125

Ống cao su cao áp Ø 125 10m/ cuộn

Áp lực: 20 AT 

Chịu nhiệt 80 độ c, 

Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Đường kính; ID125 x OD 139